آقای جواد کشاورز

با سلام

جواد کشاورز هستم متولد سال 1368 کارشناس صنایع از دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه.

از سال 1394 در زمینه کنترل کیفی و اندازه شناسی محصولات صنعتی و همچنین ابزار دقیق مشغول به فعالیت هستم.

از ابتدای سال 1402 در آزمایشگاه آزمون سنج دقیق در کمیت های ابعاد، نیرو و دما شروع به کار کرده ام.