خانم بهاره کنگرانی

سلام

من بهاره کنگرانی متولد سال 1368 کارشناس فیزیک و کارشناس ارشد نانو مواد از دانشگاه علم و صنعت تهران.

7 سال سابقه کار در زمینه تدریس و همچنین کالیبراسیون دارم و در شرکت آزمون سنج دقیق مسئول صدور گواهینامه  هستم.