کالیبراسیون جرم

آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق مجهز به وزنه های کلاس E2,F1,F2,…
-توانایی کالیبره وزنه ها از ۱میلی گرم تا ۲۰کیلوگرم
– بهترین توان اندازه گیری وزنه ها از ۹میکرو گرم تا ۱۴۰میلی گرم
-سابقه همکاری با صنایع باسکول سازی،مراکز تولید دستگاه های بچینگ،مراکز تولید بتن،سیمان و مواد اولیه ساختمانی،آزمایشگاه های مکانیک خاک،آزمایشگاه های آزمون،صنف طلا فروشان،تولید و پخش زعفران
~~~~~~~~~~
⬅️آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق➡️
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به شماره گواهینامه تأیید صلاحیت NACI/Lab/614 می‌باشد.