پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

نمایشگاه مواد و صنایع

پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی سال 1401 برگزار خواهد شد.

آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق میزبان شما از تاریخ 18 لغایت 21 آبان 1401 در محل سایت نمایشگاههای شهر آفتاب تهران میزبان شما همکاران گرامی خواهد بود

زمان و ساعات بازدید:
18 لغایت 20 آبان 1401 : از ساعت 10 الی 17
21 آبان 1401 : از ساعت 10 الی 16

نحوه دسترسی:
تهران – بزرگراه خلیج فارس – روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) – نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب – سالن A5