گزارش تصویری از دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاه ایران ساخت سال 1401 در تاریخ 19 لغایت 22 آذر ماه برگزار شد.