نکاتی درباره‌ی کالیبره مجدد

دوره کالیبراسیون فاصله زمانی تعیین شده جهت ارسال ابزار اندازه‌گیری برای کالیبراسیون مجدد است. ما ابزارها را مجدداً کالیبره می‌کنیم […]

آقای مصطفی ناصری‌نیا

سلام من مصطفی ناصری نیا کارشناس فنی آزمون سنج دقیق متولد 1359/6/7 دارای نزدیک 20 سال سابقه در زمینه های […]

نکاتی برای خریداری گیج فشار

گیج‌های فشار مکانیکی در اندازه‌های اسمی مختلفی تولید می‌شوند و استفاده از آنها به نیاز شما برای خوانش، فضا و […]

خانم بهاره کنگرانی

سلام من بهاره کنگرانی متولد سال 1368 کارشناس فیزیک و کارشناس ارشد نانو مواد از دانشگاه علم و صنعت تهران. […]