نکاتی درباره‌ی کالیبره مجدد

دوره کالیبراسیون فاصله زمانی تعیین شده جهت ارسال ابزار اندازه‌گیری برای کالیبراسیون مجدد است. ما ابزارها را مجدداً کالیبره می‌کنیم […]

آزمایشگاه رطوبت

آزمایشگاه آزمون سنج دقیق توانایی کالیبراسیون انواع هایگرومترهای دما، کالیبراسیون رطوبت سنج‌های محیطی، کالیبراسیون سنسور های رطوبتی و … با […]

آزمایشگاه دور

آزمایشگاه آزمون سنج دقیق توانایی تولید و اندازه گیری دور با بهترین توان اندازه گیری را دارا می باشد. این […]

آزمایشگاه فشار

  نام تجهیز گستره کالیبراسیون بر اساس استاندارد فشار هیدرولیک 0 to 700 bar ISIRI 1356 – IDS 340 فشار […]

آزمایشگاه حجم

نام تجهیز گستره کالیبراسیون بر اساس استاندارد بورت ها 0.5ml to 20ml20ml to 200ml ISO 4787/ ISO 385 پیپت ها(مدرج، […]

آزمایشگاه دما

نام تجهیز گستره کالیبراسیون بر اساس استاندارد دماسنج های تماسی 25to30°C-30to200°C200to1200°C ISO 386/ISIRI 6795 ASTM E220/ OILML R133 / EA-10/08 […]

آزمایشگاه جرم

  آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات مرجع، وزنه‌های مرجع کلاس‌های E2, F1, F2,M1 و همچنین ترازوها با دقت 0.01mg, […]

آزمایشگاه نیرو

آزمایشگاه نیرو نام تجهیز گستره کلاس/رده کالیبراسیون بر اساس استاندارد جک بتن شکن Up to 300 ton Class 0.5 – […]

کالیبراسیون دما

-آزمایشگاه آزمون سنج دقیق در بخش دما آماده ارائه خدمات: کالیبراسیون انواع ترموکوپل ها، دماسنج های تماسی (دماسنج مقاومتی،مایع در […]