مدیر کیفی و بازرگانی

من شبنم ایرانی متولد 1374 هستم. کارشناسی فیزیک مهندسی در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران خوندم و بعد از فارق التحصیلی وارد بازار کار شدم 6 سال سابقه کار در زمینه طراحی و تعمیر بردهای الکتریکی و همچنین امور اداری و بازرگانی دارم.

در زمینه سیستم کیفی و موارد بازرگانی میتونین با من در ارتباط باشین.