کارشناس فنی

من مصطفی ناصری نیا کارشناس فنی آزمون سنج دقیق متولد 1359/6/7 دارای نزدیک 20 سال سابقه در زمینه های نقشه برداری، تولید و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی هستم و از سال 1394 به عنوان کارشناس فنی در مجموعه آزمون سنج دقیق مشغول فعالیت می باشم.