آقای محمد کلاتی

با سلام

محمد کلاتی هستم متولد 20 مرداد 1380 دانشجوی عمران دانشگاه آزاد تهران غرب.

دارای مدرک تخصصی CNG (برش لیزر) از انرژی اتمی هستم. از سال 1401 به عنوان کارشناس کالیبراسیون به صورت تخصصی در کمیت های فشار و نیرو در آزمایشگاه آزمون سنج دقیق مشغول به کار هستم