کالیبراسیون الک

آزمایشگاه آزمون سنج دقیق مجهز به دستگاه VMM برای کالیبراسیون الک ها و سایر اندازه گیری های ابعادی
– توانایی کالیبراسیون تمامی الک ها طبق استانداردهای ASTM-E11 و ISO 3310

– آزمایشگاه ابعاد آزمون سنج دقیق مجهز به دستگاه Video Measuring Machine: VMM با Resolution: 0.5 micrometers
Accuracy of X and Y: (3+L/2000) micrometers

در شرایط محیطی استاندارد، جهت کالیبراسیون انواع الک های آزمایشگاهی مطابق کلیه استانداردهای ملی و بین المللی و همچنین انواع اندازه گیری های ابعادی در ۲ بعد فعالیت دارد.

آزمایشگاه ابعاد آزمون سنج دقیق از سال ۱۳۹۰ ، با بهترین توان اندازه گیری در کلیه مراحل اولیه خرید توری تا ساخت الک مطابق الزامات استاندارد، در کنار تولید کنندگان بزرگی چون آزمون ساز مبنا فعالیت نموده است.
همچنین این آزمایشگاه سابقه همکاری با انواع شرکت های داروسازی، کارخانه های بتن، آزمایشگاه های عمرانی، صنایع شیشه سازی، صنایع غذایی و… را نیز در سوابق کاری خود دارا می باشد.

~~~~~~~~~~
⬅️آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق➡️
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به شماره گواهینامه تأیید صلاحیت NACI/Lab/614 می‌باشد.