کالیبراسیون دما

-آزمایشگاه آزمون سنج دقیق در بخش دما آماده ارائه خدمات: کالیبراسیون انواع ترموکوپل ها، دماسنج های تماسی (دماسنج مقاومتی،مایع در شیشه،…) و دماسنج های غیر تماسی (لیزری)
انواع محفظه های دمایی و کوره های الکتریکی و حمام های بلوک‌دار و محفظه های دما و رطوبت و رطوبت سنج های محیطی
-سابقه همکاری با بیمارستان ها ،آزمایشگاه های تشخیص طبی، صنایع غذایی، پتروشیمی ها و …
~~~~~~~~~~
⬅️آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق➡️
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به شماره گواهینامه تأیید صلاحیت NACI/Lab/614 می‌باشد.