گزارش تصویری از بیست و سومین نمایشگاه صنعت تهران

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت  تهران واقع در خیابان سئول در تاریخ 13 الی 16

آبان ماه سال 1402