گزارش تصویری از پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی

پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی سال 1401 در تاریخ 18 لغایت 20 آبان ماه برگزار شد.